top of page
А_Харак.jpg

Уривок з "Перші роки праці Пластової Станиці в Торонті"

Пл. Сен. Андрій Харак

"З Перспективи 15 років"

Памяткове видання з нагоди 15-річчя Пластової Станиці в Торонті (1963, Торонто, Онтаріо, Канада)

У 1952 році, коли коловою станичної старшини світ пл.сен. А. Івахнюк, я звернув свою увагу на придбання власної таборової площі.

Справа була може ще більше складна, ніж набуття Пластового Дому, бо на це не було взагалі ніяких фондів.

Мій проект був, щоб з купленої великої ділянки землі розпарцелювати частину на літні оселі для членів Пласту і Пластприяту, а решту вживати під пластові табори.

Хоч як побоювалась станичнична старшина брати на себе великий довг, то моя заява, що я готов купувати намічену фарму в Ґрафтон над озером Онтаріо до спілки із станицею, і рушуча постава тодішнього голови станичної старшини пл.сен. А Івахнюка, перерішила справу і фарму куплено. Негайна акція розпродажу ділянок під літні дімки принесла успіх. Зголосилося 145 кандидатів на ділянки і приділеної на це землі виявилося замало.

В 1953 році докуплено ще 30 акрів сусідньої землі, і станиця стала власником 230 акрової фарми над озером, з власним лісом, через який пропливає малий потічок.

На фермі був 10 кімнатний будинок, забезпечений електричним світлом і санітарним влаштуванням. Побіч будинку гарний овочевий садок. Фарму, таку пригожу на пластові табори, названо "Пластова січ". Без неї в нинішній час, годі собі уявити успішну таборову акцію кожного літа.

На Світлині: Голови Станичної старшини. Зліва до права - пластові сеньйори: Андрій Харак, Михайло Кміт, Омелян Тарнавський, Богдан Яців, Роман Голод, Андрій Козак

Спогади: About
117539141_4816594305033476_9142631963524

Відпочинкова Оселя на "Пластовій Січі"

Як уже згадано з інших розділах цього видання, закупленої 1953 року фарми, пластова станиця виділила частину землі на відпочинку оселю для батьків пластової молоді та приятелів Пласту. За планом інженера Я. Федюшка, поділено оселю на 145 ділянок величиною 75 на 150 стіп з відповідними доїздовими доріжками. Ці ділянки скоро розпродано і таким способом зібрано велику частину фондів потрібних на заплачкння цілої фарми.

Тільки такою відважною і швидкою дією могла станична старшина досягти подвійного успіху: не маючи відповідних фондів, придбати для молоді гарне місце для таборування, рівночасно створити основи для рідного, українського середовища в найближчому, та все ж таки відокремленому, сусідстві.

Пройшло декілька років, поки з'явилися перші чотири домики-"котеджі". Піонерами були: інж. Р. Новаківський, О. Зобнів, мгр. В. Молодецький та пл. сен. І. Велигорський.

Вони вклали багато праці в загосподарення своїх ділянок. Засадили дерева, завели яринні городи, квітники, провертіли криниці, допровадили електричний струм.

Згодом, коли батьки пластової молоді стали на сильніші матеріальні основи й почали думати про потребу літнього відпочинку, за згаданими піонерами пішли послідовники. Дотепер побудовано на пластовій відпочинковий оселі 16 літніх доміків, а декілька власників ділянок підготовляють будову. До пожвавлення розбудови оселі причинилася побудова автостради ч. 401, яка дуже спростила та скоротило час доїзду з Торонта. Власники ділянок можуть частіше відвідувати оселю та відпочивати серед природи. Відокремлене розташування оселі та кам'янисті береги озера мають свою добру сторінку, а саме брак комерційного зацікавлення тією околицею. Це дає у висліжі цілковитий спокій і свободу на великому, незаселеному терені, що вповні оцінюють усі відвідувачі оселі.

Слідом за розбудовою йде організація оселі, як автономного об'єднання власників ділянок при пластовій станиці в Торонті. На загальних зборах власників ділянок обрано тричленну управу оселі, яка віддає всіма справами оселі та співпрацює зі станично старшиною. Тепер опрацьовують і поширюють правильник оселі, в якому мають бути зібрані права й обов'язки власників, як членів оселі.

Він також нормуватиме всі справи, зв'язані з ужиткуванням ділянок, будови домів та відношення членів до управи оселі і станичної старшини.

Як у правильну, так і на загальних зборах чітко підкреслено своєрідний характер оселі, яка має не тільки дати приємний відпочинок серед природи, але рівночасно підтримувати зв'язок і взаєморозуміння між старшими і молодшими поколіннями та творити міцні підвалини під майбутнє української спільноти в Канаді.

Володимир Сахрин

З перспективи 15 років

Торонто, 1963

118014905_4816594215033485_9082484797670

Серпень 2020

Спогади: Services
bottom of page